هایبوری

نسخه کامل: فصل 2011/2012
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.

فصل 2011/2012

صفحات: 1 2

موضوعات

 1. مصاحبه آرسن ونگر پس از پیروزی برابر وست برومویچ (10 پاسخ)
 2. مصاحبه آرسن ونگر پس از تساوی مقابل نوريـچ سيتی (8 پاسخ)
 3. مصاحبه آرسن ونگر پس از تساوی مقابل استوك (7 پاسخ)
 4. مصاحبه آرسن ونگر پس از تساوی برابر چلسی (5 پاسخ)
 5. مصاحبه آرسن ونگر پس از شكست مقابل ويگان (2 پاسخ)
 6. ونگر : خوب شروع کردیم و توانستیم بازی را کنترل کنیم (6 پاسخ)
 7. مصاحبه آرسن ونگر پس از پیروزی برابر منچستر سیتی (3 پاسخ)
 8. مصاحبه آرسن ونگر پس از پیروزی برابر استون ویلا (7 پاسخ)
 9. مصاحبه آرسن ونگر بعد از شکست نیوکاسل (3 پاسخ)
 10. مصاحبه آرسن ونگر پس از پیروزی برابر تاتنهام (6 پاسخ)
 11. مصاحبه آرسن ونگر پس از پیروزی در زمین ساندرلند... (5 پاسخ)
 12. مصاحبه آرسن ونگر پس از پیروزی برابر بلکبرن (7 پاسخ)
 13. مصاحبه آرسن ونگر پس از تساوی مقابل بولتون (8 پاسخ)
 14. مصاحبه آرسن ونگر پس از شکست برابر یونایتد... (38 پاسخ)
 15. مصاحبه آرسن ونگر پس از تساوی برابر ولوز... (5 پاسخ)
 16. مصاحبه آرسن ونگر پس از شکست برابر منچستر سیتی... (8 پاسخ)
 17. مصاحبه آرسن ونگر پس از پیروزی برابر اورتون... (7 پاسخ)
 18. مصاحبه آرسن ونگر پس از پیروزی برابر ویگان... (2 پاسخ)
 19. مصاحبه آرسن ونگر پس از پیروزی برابر نورویچ سیتی (3 پاسخ)
 20. مصاحبه آرسن ونگر پس از پیروزی برابر وستبروم ویچ... (4 پاسخ)
صفحات: 1 2