هایبوری

نسخه کامل: فصل 2010/2011
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.

فصل 2010/2011

صفحات: 1 2 3

موضوعات

 1. مصاحبه آرسن ونگر پس از تساوی برابر فولام (15 پاسخ)
 2. مصاحبه آرسن ونگر پس از شکست برابر استون ویلا (9 پاسخ)
 3. مصاحبه آرسن ونگر پس از پیروزی برابر منچستر یونایتد... (5 پاسخ)
 4. مصاحبه استیو بروس پس از دیدار با آرسنال (2 پاسخ)
 5. مصاحبه ی تونی پولیس پس از بازی با آرسنال (2 پاسخ)
 6. مصاحبه ی آرسن ونگر پس از بازی با استوک سیتی (0 پاسخ)
 7. مصاحبه ی میک مک کارتی پس از بازی با آرسنال (5 پاسخ)
 8. مصاحبه آرسن ونگر پس از پیروزی برابر ولوز (3 پاسخ)
 9. مصاحبه ی آلن پاردیو پس از بازی با آرسنال (12 پاسخ)
 10. مصاحبه آرسن ونگر پس از تساوی برابر نیوکاسل (20 پاسخ)
 11. مصاحبه ی آرسن ونگر پس از پیروزی برابر اورتون (14 پاسخ)
 12. مصاحبه روبرتو مارتینز پس از دیدار باا آرسنال (2 پاسخ)
 13. مصاحبه آرسن ونگر پس از پیروزی برابر ویگان (6 پاسخ)
 14. مصاحبه آرسن ونگر پس از پیروزی در خانه ی وستهم (8 پاسخ)
 15. مصاحبه ی آورام گرانت پس از دیدار با آرسنال (1 پاسخ)
 16. مصاحبه ی روبرتو مانسینی پس از دیدار با آرسنال (6 پاسخ)
 17. مصاحبه آرسن ونگر پس ازتساوی برابر منچستر سیتی (4 پاسخ)
 18. مصاحبه ی الکس مک لیش پس از دیدار با آرسنال (4 پاسخ)
 19. مصاحبه ی آرسن ونگر پس از پیروزی برابر بیرمنگام (5 پاسخ)
 20. مصاحبه ی آرسن ونگر پس از تساوی برابر ویگان (16 پاسخ)
صفحات: 1 2 3