هایبوری

نسخه کامل: فصل 2010/2011
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.

فصل 2010/2011

موضوعات

 1. مصاحبه ونگر بعد از پیروزی برابر اورینت (6 پاسخ)
 2. مصاحبه ی راسل اسلید پس از دیدار با آرسنال (1 پاسخ)
 3. مصاحبه ی الکس مک لیش پس از دیدار با آرسنال (7 پاسخ)
 4. مصاحبه ونگر بعد از بازی مقابل بیرمنگهام (9 پاسخ)
 5. مصاحبه ارسن ونگر پس از تساوی برابر لیتون (3 پاسخ)
 6. مصاحبه ی راسل اسلید پس از دیدار با آرسنال (2 پاسخ)
 7. مصاحبه آرسن ونگر پس از پیروزی برابر هادرزفیلد (6 پاسخ)
 8. مصاحبه ی آرسن ونگر پس از پیروزی برابر ایپسویچ (8 پاسخ)
 9. مصاحبه ی سایمون گریسون پس از دیدار با آرسنال (3 پاسخ)
 10. مصاحبه آرسن ونگر پس از پیروزی برابر لیدز (5 پاسخ)
 11. مصاحبه آرسن ونگر پس از شکست برابر ایپسویچ (8 پاسخ)
 12. مصاحبه ی چارلی مک پارلند پس از دیدار با آرسنال (0 پاسخ)
 13. مصاحبه ی سایمون گریسون پس از دیدار با آرسنال (4 پاسخ)
 14. مصاحبه آرسن ونگر پس از تساوی برابر لیدز (5 پاسخ)
 15. مصاحبه آرسن ونگر پس از پیروزی برابر ویگان (8 پاسخ)
 16. مصاحبه ی روبرتو مارتینز پس از دیدار با آرسنال (3 پاسخ)
 17. مصاحبه ی کریس هوتون پس از بازی با آرسنال (5 پاسخ)
 18. مصاحبه ی آرسن ونگر پس از پیروزی برابر نیوکاسل (8 پاسخ)
 19. مصاحبه ی هری ردنپ پس از بازی با آرسنال (18 پاسخ)
 20. می توانیم برای این جام نیز بجنگیم (12 پاسخ)