هایبوری

نسخه کامل: فصل 2009/2010
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.

فصل 2009/2010

موضوعات

 1. آرسنال - فولهام ----> ( W38 لیگ برتر 09/04/2010 ) (17 پاسخ)
 2. بلکبرن 2 - آرسنال 1 ----> ( W37 لیگ برتر 3/5/2010 ) (12 پاسخ)
 3. آرسنال 0 - منچستر سیتی 0 ----> ( W36 لیگ برتر 24/4/2010 ) (13 پاسخ)
 4. ویگان 3 - آرسنال 2 ----> ( W35 لیگ برتر 18/4/2010 ) (34 پاسخ)
 5. تاتنهام 2 - آرسنال 1 ----> ( W34 لیگ برتر 14/4/2010 ) (18 پاسخ)
 6. بارسلونا 4 - آرسنال 1 -----> (UCL دور حذفی 6/4/2010) (52 پاسخ)
 7. آرسنال 1 - ولورهمپتون 0 ----> ( W33 لیگ برتر 3/4/2010 ) (6 پاسخ)
 8. آرسنال 2 - بارسلونا 2 ----> (UCL دور حذفی 31/3/2010) (28 پاسخ)
 9. بیرمنگام 1 - آرسنال 1 ----> ( W32 لیگ برتر 27/3/2010 ) (6 پاسخ)
 10. آرسنال 2 - وستهم 0 ----> ( W31 لیگ برتر 20/3/2010 ) (4 پاسخ)
 11. هال سیتی 1 - آرسنال 2 ----> ( W30 لیگ برتر 13/3/2010 ) (13 پاسخ)
 12. آرسنال 5 - پورتو 0 ----> (UCL دور حذفی 9/3/2010) (15 پاسخ)
 13. آرسنال 3 - برنلی 1 ----> ( W29 لیگ برتر 6/2/2010 ) (15 پاسخ)
 14. استوک 1 - آرسنال 3 ----> ( W28 لیگ برتر 27/2/2010 ) (4 پاسخ)
 15. آرسنال 2 - ساندرلند 0 ----> ( W27 لیگ برتر 20/2/2010 ) (28 پاسخ)
 16. پورتو 2 - آرسنال 1 ----> (UCL دور حذفی 17/2/2010) (64 پاسخ)
 17. آرسنال 1 - لیورپول 0 ----> ( W26 لیگ برتر 10/2/2010 ) (12 پاسخ)
 18. چلسی 2 -- آرسنال 0 ----> ( W25 لیگ برتر 07/2/2010 ) (8 پاسخ)
 19. آرسنال 1 - منچستر 3 (14 پاسخ)