هایبوری

نسخه کامل: مصاحبه ها
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.

مصاحبه ها

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

موضوعات

 1. ونگر: در بهار در مورد آینده‎ام تصمیم می‎گیرم (0 پاسخ)
 2. چطور می‎توانیم سیتی را شکست دهیم؟ (0 پاسخ)
 3. ونگر: خودمان را تنبیه کردیم (0 پاسخ)
 4. ادامه کنفرانس خبری بازی با استوک (0 پاسخ)
 5. ادامه کنفرانس خبری بازی با وستهم (0 پاسخ)
 6. ونگر در مورد رابطه مصدومیت سانتی با خرید ژانویه (0 پاسخ)
 7. ادامه کنفرانس خبری ونگر پیش از بازی با یونایتد (0 پاسخ)
 8. ادامه کنفرانس خبری بازی با تاتنهام (0 پاسخ)
 9. ادامه کنفرانس خبری بازی با ساندرلند (0 پاسخ)
 10. ونگر: فشار هر هفته روی ما وجود دارد (0 پاسخ)
 11. ونگر: تصمیم درستی در مورد اوزیل گرفتم (0 پاسخ)
 12. ادامه کنفرانس خبری بازی با میدلزبرو (0 پاسخ)
 13. ادامه کنفرانس خبری پس از بازی با لودوگورتس (0 پاسخ)
 14. ادامه کنفرانس خبری بازی با لودوگورتس (0 پاسخ)
 15. ادامه کنفرانس خبری بازی با لودوگورتس (0 پاسخ)
 16. ادامه کنفرانس خبری بازی با سوآنزی (0 پاسخ)
 17. مصاحبه مفصل رایت، کمپبل و گالاس با ونگر (0 پاسخ)
 18. این داستان عاشقانه ممکن است روزی تمام شود (0 پاسخ)
 19. ادامه کنفرانس خبری بازی با برنلی (0 پاسخ)
 20. ونگر در مورد سرمربیگری تیم ملی انگلستان (0 پاسخ)
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30