هایبوری

نسخه کامل: 50 بازیکن برتر تاریخ باشگاه
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.

50 بازیکن برتر تاریخ باشگاه

صفحات: 1 2 3

موضوعات

 1. تیری هانری (83 پاسخ)
 2. دنیس برگکمپ (73 پاسخ)
 3. رابرت پیرس (18 پاسخ)
 4. ایان رایت (4 پاسخ)
 5. چارلی جورج (1 پاسخ)
 6. تونی آدامز (13 پاسخ)
 7. فردی لیونگبرگ (7 پاسخ)
 8. مارک اوورمارس (2 پاسخ)
 9. پت رایس (12 پاسخ)
 10. پاتریک ویرا (5 پاسخ)
 11. سول کمپبل (3 پاسخ)
 12. کانو (1 پاسخ)
 13. امانوئل پتی (3 پاسخ)
 14. جرج گراهام (1 پاسخ)
 15. مارتین کیون (2 پاسخ)
 16. دیوید سیمن (1 پاسخ)
 17. دیوید روکستل (3 پاسخ)
 18. ری پاورلر (2 پاسخ)
 19. سیلوین ویلتورد (1 پاسخ)
 20. اشلی کول (6 پاسخ)
صفحات: 1 2 3