هایبوری

نسخه کامل: فصل 2013/2014
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.

فصل 2013/2014

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

موضوعات

 1. پر: احترام هم تیمی های برای من حیاتی است (0 پاسخ)
 2. کوشلنی: درس های فصل 2013/14 (0 پاسخ)
 3. شزنی: نمی توانید به شخصیت تیم شک کنید (0 پاسخ)
 4. گازیدیس : پیروزی در ومبلی، قدم بزرگی برای باشگاه محسوب میشود (1 پاسخ)
 5. صحبت های تئو درباره ی تماس ویدئویی اش (1 پاسخ)
 6. رمزی : چگونه در ومبلی گل پیروزی را به ثمر رساندم (0 پاسخ)
 7. ونگر: قمار من در فینال جام حذفی (4 پاسخ)
 8. آرتتا : صحبت های بین دو نیمه ی رئیس، به تغییر روند کمک کرد (0 پاسخ)
 9. صحبت های آرتتا و ژیرو در جشن قهرمانی (0 پاسخ)
 10. پر: رژه قهرمانی یک محرک قدرتمند است (0 پاسخ)
 11. ورمالن: تماشای فینال دشوار بود (0 پاسخ)
 12. پودولسکی: این قهرمانی اتفاق خاصی است (1 پاسخ)
 13. پر: باور داشتم که باز می گردیم (0 پاسخ)
 14. ویلشر: این جام برای هواداران است (0 پاسخ)
 15. روزیسکی: تماشای بازی طاقت فرسا بود (0 پاسخ)
 16. بیایید به دوران بی جامی پایان دهیم (10 پاسخ)
 17. کالستروم: دوست دارم از فردی تقلید کنم (3 پاسخ)
 18. اوزیل هیجان زده از بازی در ومبلی (1 پاسخ)
 19. فلامینی :تا کنون سه فینال را گذرانده ایم (0 پاسخ)
 20. آدامز: آرسنال باید ونگر را نگه دارد (1 پاسخ)
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51