هایبوری

نسخه کامل: فصل 2014/2015
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.

فصل 2014/2015

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

موضوعات

 1. چمبرز: فراتر از توقعاتم عمل کردم (0 پاسخ)
 2. تئو: امارات در حال تبدیل شدن به یک دژ است (0 پاسخ)
 3. کازورلا: چگونه به بازیکنی دو پا تبدیل شدم (0 پاسخ)
 4. ولبک: مشکلات اولیه از من یک مرد ساخت (0 پاسخ)
 5. آرتتا: ترکیب تیم ، آمیختگی خوبی دارد (0 پاسخ)
 6. ولبک: چرا هانری برایم مثل یک بت است (2 پاسخ)
 7. چمبرز: هر روز چیزهای جدیدی یاد می‌گیرید (0 پاسخ)
 8. ولبک: می توام سطحم را ارتقا دهم (0 پاسخ)
 9. آنری: متوقف کردن اوزیل سخت است (4 پاسخ)
 10. فلامینی در مورد درس های برکمپ و آنری (1 پاسخ)
 11. شزنی: کاری که مسوت انجام می دهد ، متفاوت است (0 پاسخ)
 12. ژسنی: چرا الکسیس الهام بخش است (0 پاسخ)
 13. اوزیل: سعی می کنم غافلگیر کننده بازی کنم (0 پاسخ)
 14. ونگر: سانتی باعث می شود همه بهتر شوند (0 پاسخ)
 15. بلرین: شروع قدرتمند ، کلید موفقیت ما خواهد بود (0 پاسخ)
 16. اوزیل: جاه طلبی الکسیس او را جلو می راند (0 پاسخ)
 17. شزنی: او همیشه در تمرینات بهترین بود (1 پاسخ)
 18. هانری : الکسیس عنصر تاثیر گذار است (0 پاسخ)
 19. اوزیل: چگونه به یک استاد پاس تبدیل شدم (0 پاسخ)
 20. آنری: امیدوارم این تازه آغاز کار باشد (0 پاسخ)
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57