هایبوری

نسخه کامل: ترکیب تیم مقابل لیورپول
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
آرسن ونگر 5 تغییر در ترکیب تیم در بازی چهارشنبه شب اعمال کرده است...

پر مرتساکر بعنوان کاپیتان تیم به دفاع برگشته است ، در حالی که آرون رمزی و مسوت اوزیل در نقش هافبک ظاهر می شوند.

ناچو مونرئال و متیو فلامینی از ابتدای بازی در ترکیب هستند ، اما آلکس آیوبی روی نیمکت است.

ترکیب تیم : چک ، بلرین ، مرتساکر ، کوشلنی ، مونرئال ،فلامینی ، رمزی ، کمپبل ، اوزیل ،ولکات ، ژیرو

ترکیب ذخیره : میسی ، گابریل ، چمبرز ، گیبس ،آرتتا ، آیوبی ، چمبرلین