هایبوری

نسخه کامل: جک بازهم حاشیه ساخت !
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
[تصویر: 30db5201-4a78-4ea2-a116-e0ee1bc1cfdd.jpg]
قایقی بعد از 2 بامداد دوربین های پلیس چند مرد را نشان میدهد که درگیر شده اند و جک ویلشر نیز یکی از آن مردان بود.
باشگاه آرسنال به SUN گفت : بازیکن ما هرگونه درگیری را تکذیب میکند و موضوع را یک امر خصوصی میداند.

ظاهرا در ساعت 2:15 بامداد جک در کافه دوپاریس در میدان لستر شهر لندن بوده است. که حضور یک بازیکن حرفه ای فوتبال در آن ساعت از شب خودش جای تعجب دارد.
مسئولین این کلوپ شبانه گفتند : ما از جک خواهش کردیم آنجا را ترک کند و البته هر زمان دیگر که خواست به کلوپ ما بیآید.
پلیس در این باره گفت : درگیری در 2:15 بامداد در روز یکشنبه 3 اوریل در یکی از خیابان های لندن بین چند مرد صورت گرفته که دستگیری در آن نداشته ایم و نمیخواهیم نظر جدی تری در این مورد بدهیم.


TeamTalk


ترجمه آرمان امیر احمدی