هایبوری

نسخه کامل: اخبار تیم برای بازی با اورتون
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
[تصویر: lqlay3i6d5p38iv6vvnr.jpg]


مصطفی، رمزی و...


در مورد آخرین اخبار تیم...

ما مصطفی را در بازی برابر استوک به دلیل مصدومیت از دست دادیم. فکر نمی‎کنم از بازیکنانی که برای بازی قبلی در ترکیب نبودند کسی به این بازی برسد. رمزی هنوز آماده نیست و سایر بازیکنان مصدوم هم کماکان بیرون خواهند بود.

در مورد مصطفی...

همان که پیشتر گفته بودم - برای تقریبا 21 روز بیرون خواهد بود.

در مورد اینکه گابریل در دفاعی میانی بازی خواهد کرد یا خیر...

بله.