هایبوری

نسخه کامل: آرسنال - کاونتری (کپیتال وان کاپ)
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8
انگار ارسنال یه گل زدهS_8

حالا کی زده خدا میدونه

اونجا مگه لوازم ارتباط جمعی نیست.
ایول ژیرود گل اولو زدS_14S_4
بلاخره یه گل زدیم S_21
جیرود بالاخره گل زد S_32
گل زدیم ولی گلمون رو کی زده؟؟؟ چرا تو سایت ها نزده؟ S_14 مثلا قرن 21 هستیما
جیرود گل زدههههههههههههههههS_8S_8S_8

تبریک برای اولین گل جیرودS_36
آخششششششش
ژیرود بالاخره زد
ژیرو S_33
ایشالا اداه بدی S_33
ایوووول بلاخره ژیرو پاش یه گل زنی باز شد S_2
چلسی دهنش سرویسه ......
ژیروی آقای گل S_2
بلاخره ژیرود گل زد
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8